Tarım - Hayvancılık ve Sanayi Alanındaki Çalışmalarımız

Üretmek güzel Türkiye'mize katma değer sağlamaktır. Üreticilerin yatırımları bizim titizlikle çalıştığımız bir konudur. Tarım - Hayvancılık veya Sanayi alanında üretim yapmayı düşünen yatırımcıların yatırım amaçları, üretim aşamalarında gerekli olan tesis ve teçhizatların tasarımı için projenin gerçekleşeceği arazinin topoğrafik yapısı, zemin etüd değerleri ve varsa yer altı kaynaklarının incelenmesiyle ilk adımı atarız. Kanuni yükümlülükler ve kısıtlamalardan yapılaşma şartlarının incelenmesine, makina ekipmanlarından teknik detaylarına kadar uzanan süreçte kapsamlı bir fizibilite çalışması sunarız. Yatırım düşünülen bölgede imar durumu yapılmamış olduğu durumlarda, uzman ekibimizle mevzii imar planı hazırlayarak yatırımların ve üretimin gerçekleşmesini sağlarız.

Tasarladığımız projenin kullanım amacına uygun ve en ekonomik şartlarda yatırım yapmayı sağlamak koşuluyla Betonarme, Çelik, Prefabrik, Yığma yapı strüktürlerinden bir veya birkaçını seçerek emniyet, ekonomi ve estetik bileşenleri projeye işleriz. Bu parametreler ile yapılan yatırımın yapı kullanım ömrü boyunca kesintisiz olarak hizmet vermesi, üretim maliyetlerine de yansıyacağından, önemli bir önceliğimizdir.

Projelendirme aşamasında yapının kullanım amacına yönelik tahkikleri yaparak, üretim araçlarını tasarlayarak uygulama projesi ile sonuçlandırırız. Ürettiğimiz projelerin uygulanabilirliği, çevreye ve insanlara etkisini dikkate alarak en ekonomik hesaplamalarla sağlıklı ve çevreye duyarlı yaşam alanları sunmak nihai hedefimizdir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ